img|/static_new/static/newsimage/20191222/15770205727532.jpg news|/static_new/static/newsimage/20191222/15770206598697.jpg|http://ytsports.cn/news-20435.html?id=106|全球頂級體育和商業領袖匯聚一堂,北京世界體育大會進入倒計時 news|/static_new/static/newsimage/20191222/15770207644111.jpg|http://ytsports.cn/news-19313.html?id=103|世界體育大會主席Raffaele Chiulli:2020年北京世界體育大會將是一屆關鍵性的會議 news|/static_new/static/newsimage/20191222/15770208186271.jpg|http://ytsports.cn/news-20344.html?id=106|世界體育大會與中國就2020年世界體育大會籌備工作開展深入合作
http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059759799.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059703612.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059882596.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060025791.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060046393.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206007572.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060076165.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg
http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206007572.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060076165.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059759799.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059703612.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059882596.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060025791.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060046393.jpg
http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206007572.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060076165.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059759799.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059703612.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059882596.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060025791.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060046393.jpg
http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206007572.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060076165.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059759799.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059703612.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059882596.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060025791.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060046393.jpg
http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206007572.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060076165.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/1559206027145.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059759799.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059703612.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592059882596.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060025791.jpg http://ytsports.cn/static_new/static/upimage/20190530/15592060046393.jpg
/static_new/static/image/meeting/m/jb1.jpg /static_new/static/newsimage/20191221/15769298562399.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769300487156.png /static_new/static/newsimage/20191221/1576930215171.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769302457723.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769302817340.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769303183996.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769303539261.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769303832026.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769304208774.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769304449535.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769304745159.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769305189148.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769305428524.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769305675213.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769305925995.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769306193422.png
/static_new/static/newsimage/20191221/15769289706933.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769290378705.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769290826366.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769291335027.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769291055452.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769291811736.png /static_new/static/newsimage/20191221/1576929204920.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769294996021.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769295388633.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769295667605.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769295923487.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769296246402.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769296568699.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769296919160.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769297346537.png /static_new/static/newsimage/20191221/15769297621398.png
/static_new/static/newsimage/20191226/15773429644815.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%23SA2019%20%E6%80%BB%E7%BB%93%E7%AF%87.mp4|澳大利亞昆士蘭州黃金海岸市:2019年世界體育大會 /static_new/static/newsimage/20191227/15774253883098.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/18%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E6%9B%BC%E8%B0%B7%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E7%89%87.mp4|泰國曼谷:2018年世界體育大會 /static_new/static/newsimage/20191227/15774258473008.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/17%E4%B8%B9%E9%BA%A6%E5%A5%A5%E8%83%A1%E6%96%AF%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E7%89%87.mp4|丹麥奧胡斯:2017年世界體育大會 /static_new/static/newsimage/20191227/15774262697993.png|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/SAC%2016%20%E7%91%9E%E5%A3%AB%E6%B4%9B%E6%A1%91.mp4|瑞士洛桑:2016年世界體育大會 /static_new/static/newsimage/20191227/15774267912723.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E6%AC%A2%E8%BF%8E15%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%B4%A2%E5%A5%91.wmv|俄羅斯索契:2015年世界體育大會
/static_new/static/newsimage/20191227/15774272565291.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E5%B8%A6%E7%A6%B9%E5%94%90-%E5%BC%A0%E5%BB%BA%E4%B8%9C.mp4|北京市副市長、北京冬奧組委執行副主席——張建東 在2019年世界體育大會致辭:北京將舉辦一屆成果豐碩的世界體育大會 /static_new/static/newsimage/20191227/15774276635204.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E5%B8%A6%E7%A6%B9%E5%94%90-2-%E5%B7%B4%E8%B5%AB.mp4|國際奧委會主席——巴赫 在2019年世界體育大會致辭:體育應該積極擁抱高科技和數字化 /static_new/static/newsimage/20191227/15774281812840.png|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/SAC%202015%20-%20%E6%99%AE%E4%BA%AC%E6%BC%94%E8%AE%B2%20%E7%B4%A2%E5%A5%91.mp4|俄羅斯總統——普京 在2015年世界體育大會發表演講 /static_new/static/newsimage/20191226/15773466389086.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E6%B4%9B%E6%9D%89%E7%9F%B6.mov|洛杉磯體育委員會主席David Simon:洛杉磯奧運不僅不會花市民的錢,還會實現盈利 /static_new/static/newsimage/20191226/15773485485613.png|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/WADA%E4%B8%BB%E5%B8%AD%E5%85%8B%E9%9B%B7%E6%A0%BC%C2%B7%E9%87%8C%E8%BF%AA%E9%87%87%E8%AE%BF.mp4|世界反興奮劑機構主席克雷格·里迪爵士:教育是解決興奮劑問題的根本方法
/static_new/static/newsimage/20191226/15773466389086.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E6%B4%9B%E6%9D%89%E7%9F%B6.mov|禹唐體育專訪洛杉磯體育委員會主席David Simon /static_new/static/newsimage/20191226/15773461559500.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E6%97%85%E6%B8%B8%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%83%A8%E9%83%A8%E9%95%BF.mov|禹唐體育專訪泰國旅游與體育部部長威拉薩 /static_new/static/newsimage/20191226/15773485485613.png|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/WADA%E4%B8%BB%E5%B8%AD%E5%85%8B%E9%9B%B7%E6%A0%BC%C2%B7%E9%87%8C%E8%BF%AA%E9%87%87%E8%AE%BF.mp4|禹唐體育專訪世界反興奮劑機構主席克雷格·里迪爵士 /static_new/static/newsimage/20191226/15773452876808.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%BE%BD%E8%81%94.mov|禹唐體育專訪世界羽聯秘書長托馬斯-倫德 /static_new/static/newsimage/20191226/15773457929445.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BD%93%E8%82%B2%E7%94%A8%E5%93%81.mov|禹唐體育專訪世界體育用品聯合會主席Robbert De Kock /static_new/static/newsimage/20191226/15773433523407.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/323_0200-%E5%AE%89%E8%81%94.mov|禹唐體育專訪安聯公司集團市場管理與分銷主管Jean-Marc Pailhol /static_new/static/newsimage/20191226/15773480019026.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E8%A5%BF%E7%94%B22-%E5%8A%A0%E8%81%94%E5%90%88LOGO.mov|禹唐體育專訪西甲全球贊助總監Gregory Bolle /static_new/static/newsimage/20191226/15773473925800.jpg|https://20191226.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E7%88%B1%E5%BE%B7%E6%9B%BC.mov|禹唐體育專訪愛德曼公共事務總監Craig Woodhouse

世界體育大會(SportAccord),是一個全世界國際單項體育組織和體育行業匯聚一堂的峰會。這項年度世界體育和商業峰會,在六天的時間里,有來自國際單項體育組織、運動員、企業、版權方、組委會、城市、政府、服務機構、媒體、科技、法律團隊、醫藥專家、投資者和相關領域的專家等最高級別的人物出席。自2003年首次舉辦以來,至2019年已經舉辦17屆。

世界體育大會是唯一一個由所有國際單項體育組織和各國際單項體育組織總會出席的全球體育商業峰會。

這些國際單項體育組織總會包括:夏季奧林匹克項目國際單項體育聯合會協會(ASOIF)、冬季奧林匹克項目國際單項體育聯合會協會(AIOWF)、國際奧委會認可的國際體育聯合會協會(ARISF)和世界體育聯合會總會獨立會員聯盟(AIMS)、世界體育聯合會總會(GAISF)以及其他相關成員組織。以上組織在世界體育大會上召開自己的年度代表大會。

世界體育大會受到國際奧委會的全力支持。

第18屆世界體育大會將于2020年4月19日至24日在北京召開。

2020會議動態
往屆論壇報道
2020論壇前瞻
往屆參會嘉賓

普京

俄羅斯總統

溫家寶

中國前總理

PRAYUT CHAN-O-CHA

泰國總理

張建東

北京市人民政府副市長

Sir Craig Reedie

昆士蘭市長

威拉薩

泰國旅游部長

付曉輝

北京奧促會秘書長

Thomas Bach

國際奧委會主席

羅格

奧委會前主席

Raffaele Chiulli

世界體育大會主席

潘基文

聯合國原秘書長

Hide Nakamura

東京奧運會賽事執行官

Etienne Thobois

巴黎2024奧組委CEO

David Simon

洛杉磯體育委員會主席

Bill Sweeney

英國奧委會CEO

F. Ricci Bitti

ASOIF主席

Gian Franco KASPER

AIOWF主席

Sebastian COE

國際田徑總會主席

費爾南多·利馬

國際排聯秘書長

托馬斯-倫德

世界羽聯秘書長

Julio Maglione

國際游泳總會主席

薩拉·劉易斯

國際雪聯秘書長

Tom Glick

城市足球集團COO

Oleg Matytsin

國際大學生體育聯合會主席

Andrew Parsons

國際殘奧委會主席

Michael Evans

阿里巴巴集團總裁

Jean-Marc Pailhol

安聯公司集團市場管理與分銷主管

托馬斯-斯???/p>

阿迪達斯全球品牌總監

特德-特納

CNN創始人

李江

禹唐體育聯合創始人

兼執行董事

往屆嘉賓發言亮點
往屆嘉賓專訪
往屆會議精彩瞬間
往屆會議回顧
合作伙伴

黃金合作伙伴

白銀合作伙伴

執行合作伙伴

首席媒體合作伙伴

nba总决赛时间2019